top of page

Lektoři minulých ročníků

LSD_fest_3104.jpg
ALICE BAUER

Seminář acapella

Jazzová zpěvačka, členka naší přední acappella skupiny Skety, se kterými natočila dvě CD (2015, 2017 a 2020). Vystudovala jazzový a populární zpěv na KJJ v Praze, také klavír u prof. Páleníčka a anglistiku a lingvistiku na FFUK. Miluje lidi a komunikaci pomocí hudby, která je také jazykem sama o sobě. Ví, že hudbou lze měnit zakleté věci v lidských myslích, a proto chce určitý způsob zacházeni s hlasem předávat co nejvíce lidem. 

Alice Bauer autenticky interpretuje nejen americkou hudbu - odevzdala se blues, jazzu a gospelu od jejich počátečních podob až po současné varianty. K tomu přispělo nejen její studium na Konzervatoři J. Ježka a znalosti z oboru fonetika, ale také schopnost mluvit a psát anglicky prakticky jako rodilý mluvčí.

Kromě sólových projektů s Janem Kořínkem, Jiřím Polydorem, Tomášem Impellizzerim a dalšími hráči na klávesové nástroje je její hlavní uměleckou náplní práce v nejen jazzovém a cappella ansámblu Skety. Působí také v Originálním pražském synkopickém orchestru, s jehož pokračovateli chystá projekt zaměřený na starší taneční hudbu, jazz a blues v klubu Blues sklep formou instruktivních stylových jam-sessions.

V rámci činnosti Sket i mimo ni Alice vedla vokální workshopy na Taiwanu, v Německu i v Čechách (např. Joyful Noise v Brně 2015 a 2017, Lomnická sborová dílna 2017 a 2018). Součástí této činnosti jsou i sborové i ansámblové workshopy na Prague A Cappela Festival, který Skety zaštiťují.

LSD_fest_3048.jpg
LUKÁŠ PRCHAL

ateliér moderní klasiky a popu

Od roku 1987 studoval hru na trubku. V letech 1988-1997 byl členem Pražského dětského sboru (sbormistr prof. Čestmír Stašek). V roce 1997 přestoupil do Mikrochoru - smíšeného sboru, jehož se stal roku 2002 druhým sbormistrem; od roku 2003 jej vede samostatně. Od roku 2001 byl druhým sbormistrem Chrámového sboru Sv.Ducha. Od roku 2003 vede komorní dívčí sbor Brécy de Chorus Angelus a od roku 2004 je též sbormistrem dětského sboru Chorus Angelus v Dobřichovicích. Dirigovaní a hudební teorii studoval nejprve na gymnáziu u prof. Karla Louly. Nyní je posluchačem 4. ročníku Konzervatoře Jaroslava Ježka, obor dirigovaní u prof. Hynka Farkače. Je pravidelným účastníkem sbormistrovských kurzů v německém Staufen u prof. Wolfganga Schäfera. Studuje též zpěv u prof. Jany Novákové. Je trumpetistou souboru Činna. Jako předseda občanského sdružení ProDech roku 2001 založil a od té doby každoročně pořádá hudební festival Žižkovská smršť. Jako zpěvák spolupracuje se sbory Pražští pěvci a Collegium 419. Se svými sbory nastudoval a uvedl např. Dvořákovu Mši D-Dur „Lužanská“ s orchestrem (2002, 2003), Českou mši vánoční J. J.Ryby s Příbramskou filharmonií (2003), 1. kantátu z Vánočního oratoria (BWV 248), Koncert pro klavír a smyčcový orchestr d-moll (BWV 1052), Magnificat D-Dur (BWV 243), kantátu Bohuslava Martinů Mikeš z hor, Cigánské písně J. Brahmse, Dvořákovy Moravské dvojzpěvy (2003), operu Desdemona Karla Louly, (2004), The Mission Ennia Morriconeho (na gymnáziu, 1997), Vianočnú omšu E.Paschy, Bachův Lobet den Herr, Píseň písní G. P. da Palestriny a jiné.

LSD_fest_3004.jpg
JAN MIKUŠEK

Mezižánrový ateliér

 

Jan Mikušek se narodil ve Valašském Meziříčí. Na brněnské konzervatoři studoval hru na cimbál a dirigování. V roce 1991 se stal dirigentem mužského pěveckého sboru Beseda ve Valašském Meziříčí a zároveň druhým dirigentem Českého filharmonického sboru Brno. Ve studiu dirigování pokračoval na pražské Akademii múzických umění, kde absolvoval u Františka Vajnara. Dirigoval muzikály Hair a Rusalka, pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni aranžoval a nastudoval rockovou operu Juno a Avos. Od roku 2000 je dirigentem komorního sboru Vox Nymburgensis. Během studia se začal věnovat také zpěvu, nejprve u Marcyna B. Sczycińského, následně u Terezie Blumové. Pravidelně se účastnil mistrovských kurzů u Maria van Alteny. Věnuje se interpretaci tzv. staré hudby (např. se soubory Capella Regia Praha, Musica Florea, Ritornello, Societas Incognitorum), spolupracuje s Jiřím Stivínem a souborem Ensemble Damian (opery Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara). Ve svém repertoáru má oratoria, mše a kantáty J. S. Bacha, G. F. Händela, G. Carissimiho, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho, A. Draghiho a J. H. Wiederera. V mužském kvartetu Affetto svůj záběr rozšiřuje také na hudbu soudobou a experimentální (Miloš Štědroň, Michal Košut, Jan Meisl, Arvo Pärt). S Národním divadlem spolupracoval na inscenaci opery Martina Smolky Nagano (role Dominika Haška, 2004), opery Tomáše Hanzlíka Slzy Alexandra Velikého (role Hephaestiona, 2007) a v poslední době zejména se Soňou Červenou na inscenaci Zítra se bude... (2008). Nastudoval rovněž dvojroli Dargelos – Agathe v opeře Philipa Glasse Les Enfants terribles (2011) a roli Strážce osudu v Myslivečkově opeře Olimpiade (2013). Jan Mikušek je spoluzakladatelem Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí. Jako aktivní hráč na tento nástroj uvedl premiéry řady skladeb pro cimbál (Trifolium Antonína Tučapského, Mazel Tow Vladimíra Wimmera, Žalmy Svatopluka Havelky, Koncert pro cimbál a orchestr Jana Meisla).

BRIAN FENTRESS & JAN ANDR

Ateliér Gospel

Brian Fentress se narodil v Detroitu (Michigan, USA), v rodině kazatelů a zpěváků. Prakticky od narození byl součástí sboru a již od svých 5 let zpíval sólové party. S klasickou hudbou se seznámil na střední škole a po dvou letech studia získal stipendium na Alabama AM University, kde absolvoval v roce 2003. Hudební vzdělání si dále prohluboval na universitě ve Phoenixu, kde v roce 2006 absolvoval magisterský studijní program. Během této doby se Brian díky spolupráci s klasickými i gospelovými pěveckými sbory zdokonalil ve zpěvu a v dirigování. Brian spolupracuje s mnoha gospelovými umělci a sbory na koncertech i v nahrávacích studiích. Pracoval také pro Freda Hammonda a „Face to Face Production“.

 

Brian má jedinečné charisma, vůdčí talent a strhující vokální schopnosti.

Jan Andr, nar. 1983 v Chrudimi, se hudbě věnuje již od šesti let, kdy začal studovat základy hry na klavír. Postupem času začal působit ve školních hudebních souborech a to nejen komorních, ale i ve swingovém big bandu. Od roku 2002 studoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, kde o čtyři roky později navázal studiem na Vyšší odborné škole - zaměření jazz. Mezi jeho učitele hry na klavír patřili např. Karel Růžička, Jiří Nedoma nebo David Dorůžka. Na pražské hudební scéně působí již od roku 2004 a měl tak možnost vystupovat se soubory nejrůznějších hudebních žánrů od jazzu, přes bossa novu až po gospel. Během let spolupracoval např. s Yvonne Sanchez band, Big bandem Českého rozhlasu, Orchestrem Národního divadla, Pražským big bandem pod vedením Milana Svobody a v roce 2010 se zúčastnil evropského turné s European Jazz Orchestra. V letech 2008 - 2016 vyučoval jazzovou interpretaci na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, v současnosti učí obor jazzového klavíru na ZUŠ Štefánikova v Praze, kde působí i jako zástupce ředitele. Vedle piana se věnuje také hře na Hammondovy vahrany, u kterých čerpá inspiraci od svých kolegů Briana Charetta nebo Ondřeje Pivce. Mezi jeho projekty během posledních několika let patřily např. pražský pěvecký sbor moderního gospelu Gospel Limited, zpěvačka Tonya Graves, Zeuritia nebo zpěvák Boris Carloff. Od roku 2011 je spoluorganizátorem letní jazzové dílny Czech Jazz Workshop Prague.

HANA HORKÁ & PETR SVOZÍLEK

Seminář sólového zpěvu

Hana Horká vystudovala zpěv na brněnské konzervatoři a na JAMU. V roce 1978 se stala sólistkou Zpěvohry Národního divadla Brno a od ledna 2004 sólistkou Zpěvohry Městského divadla Brno. Působí jako externí pedagožka zpěvu na divadelní fakultě JAMU a také hlasová poradkyně Divadla Husa na provázku. Kromě toho provozuje i soukromou pedagogickou činnost. Má na svém kontě téměř 150 jevištních rolí), intenzivně se věnovala i koncertní činnosti – vystupovala v ČR i v zahraničí (Švédsko, Belgie, Francie, Německo, Španělsko,...). Je nositelkou řady ocenění (např. Cena Ministerstva kultury). Její dcera Hana Holišová (členka MdB, zpěvačka a herečka známá z televizních seriálů) je nositelkou ceny Thálie roku 2013 za ztvárnění Jany v muzikálu Papežka a vítězka televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Druhá dcera Michaela Horká je rovněž zpěvačka a herečka známá z televizních seriálů.

Petr Svozílek je absolventem Konzervatoře v Brně a Masarykovy univerzity. Vyučuje na Divadelní fakultě JAMU ansámblový a sborový zpěv, hudební teorii a věnuje se korepeticím. Pedagogicky se podílí na přípravě vícehlasých partů pro inscenace v divadle Marta (Kytice, Kabaret Hrabal, Romeo a Julie,...).

Intenzivně spolupracuje s Mahenovou činohrou Národního divadla Brno, kde bývá pověřen hudebním a pěveckým nastudováním inscenací (Moravské sekretářky, Ostře sledované vlaky, Lysistrata, Oidipus Král, Figarova svatba, Saturnin, Podezřelá krajina s anděli,...). Spolupracoval také s baletem NDB a Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín - zahraniční zájezdy, Mezinárodní dirigentské kurzy, Talentinum Zlín. Obdržel ocenění ředitele u příležitosti dvacátého výročí festivalu. Účinkoval v divadelních talk-show (Hvězdy nad Brnem) a televizních pořadech (Nikdo není dokonalý, Česko-Slovensko má talent,...). 

VLADIMÍR RICHTER

Mezižánrový ateliér

Vladimír Richter je významným specialistou na autentické provozování staré hudby, bohaté uplatnění nachází však také jako interpret skladeb soudobých – uvedl např. premiéry děl P. Ebena, M. Košuta, P. Řezníčka, M. Štědroně, A. Parsche, P. Tenhaefa. Působil jako sólista Národního divadla v Brně, od r. 1994 se věnuje pedagogické práci na Masarykově univerzitě v Brně - Katedře hudební výchovy na Pedagogické fakultě a Akademii staré hudby při Ústavu hudební vědy na Filozofické Fakultě. Mimo sólové projekty je jedním z uměleckých vedoucích vokálně experimentálního souboru Affetto, který se věnuje hudbě renesanční, soudobé klasice i polyžánrovým přesahům.


Spolupracoval s předními soubory provozujícími starou hudbu (Flores Musicae, Musica Florea, Capella Regia, Rožmberská kapela, Pražští madrigalisté), zpíval na Pražském jaru, prestižních evropských festivalech staré hudby v Regensburgu, Herne, Brežici atd., koncertoval na univerzitách v Jižní Americe a realizoval řadu rozhlasových a televizních nahrávek v tuzemsku i v zahraničí (Německo, Polsko, Španělsko, Slovinsko). Na CD natočil např. díla B. M. Černohorského, J. Handla, B. Martinů, A. Michny, J. D. Zelenky.

ZDENĚK VIMR

Klasika a lidová píseň

Zdeněk Vimr je absolventem Pedagogické fakulty v Plzni (1975). V letech 1976 až 2013 působil na katedře hudební kultury FPE Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1990 založil sbor Novou Českou píseň, kterou řídí i v současnosti. Pod jeho vedením se stal absolutním vítězem národní i mezinárodní soutěže komorních sborů na Festivalu sborového umění v Jihlavě a získal řadu předních ocenění v soutěžích mezinárodních (Nidderau, Mainhausen, Praha – zlatá pásma, Jihlava – absolutní vítězství, Tolosa – 4. místo v kategorii lidových písní), vydal 6 CD a natočil v rozhlase desítky skladeb. Provedl na 30 premiér skladeb soudobých skladatelů a uskutečnil řadu zahraničních koncertních turné do mnoha zemí Evropy i do USA. Od roku 1994 je Zdeněk Vimr sbormistrem operního sboru Divadla J. K. Tyla v Plzni, s nímž nastudoval více než 50 operních inscenací a řadu samostatných koncertních programů. Plzeňská opera pravidelně účinkuje i v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Polsko, 2 × Japonsko). Je často zván do odborných porot mezinárodních i národních soutěží (2 × Gorizia – Itálie, 2 × Bielsko-Biala – Polsko, pravidelně Praha – Adventní festival s cenou P. Ebena, Canti veris Praga. Vedl několik sborových ateliérů (Bohemia cantat, FSU Jihlava, Svitavy ad.), je uznávaným znalcem tvorby Zdeňka Lukáše. Je též držitelem prestižní národní sbormistrovské Ceny Ferdinanda Vacha za rok 2005 (uděluje Nadace Český hudební fond, Unie českých pěveckých sborů a Sdružení sborových dirigentů) a je členem dvou grantových komisí Ministerstva kultury ČR.

EVA VIMROVÁ

korepetice 

Klavíristka MgA.Eva Vimrová, PhD. absolvovala HF JAMU v Brně.Pedagogicky působí na plzeňské konzervatoři, pravidelně účinkuje jako klavírní korepetitorka. Za klavírní doprovod obdržela několik ocenění v pěveckých soutěžích, Spolupracovala i s plzeňskou operou. Jako sólový a komorní hráč realizovala řadu koncertů především soudobé české hudby a má za sebou několik rozhlasových nahrávek.

ZUZANA LAPČÍKOVÁ

Lidová píseň, autorská tvorba

Zuzana Lapčíková je známá cimbalistka, zpěvačka a skladatelka. Pochází z moravského Slovácka. Na brněnské konzervatoři absolvovala hru na cimbál a etnologii a hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Hrála a nahrávala s mnoha moravskými cimbálovými muzikami, Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, různými komorními seskupeními i orchestrálními tělesy (Pražská komorní filharmonie, Virtuosi di Praga, Filharmonie Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Hradec Králové, Tallichův komorní orchestr). Věnovala se intenzívně lidovému tanci, choreografii. Od roku 1992 se jako zakládající členka podílí na výběru repertoáru, aranžích, sólové hře a zpěvu v triu Ad Lib Moravia, které je otevřeným seskupením hudebníků kolem jazzového pianisty a skladatele Emila Viklického.

V roce 2000 natočila CD „Morava“ v N.Y.C. (s Billy Hartem a E. Viklickým). Tato nahrávka se umístila na pátém místě ve světě v prestižním žebříčku Jazztitude deseti nejlepších jazzových nahrávek roku 2001. V roce 2002 vystoupila na Pražském jaru jako host George Mráze. V roce 2000 se seznámila s Josefem Fečem a spolu začali rozvíjet intenzívní hudební spolupráci. Z doby studia na brněnské konzervatoři spolupracuje i se spolužákem, houslistou Petrem Růžičkou, dnes působícím v Paříži, se kterým realizovala několik hudebních a jevištních projektů. V roce 2002 byla oslovena Městským divadlem ve Zlíně, aby zkomponovala hudbu pro činoherní představení „Valašské remazúry“. V roce 2005 připravila pro Městské divadlo v Brně nové nastudování zbojnické opery ve stylu world music “Ej, hora…”, které představila vzápětí v Kennedyho centru ve Washingtonu a pro mezinárodní hudební festival Moravský podzim samostatný koncertní pořad vycházející z moravské lidové hudby v cyklu „Vox populi“.

V roce 2005 byla oslovena uměleckým vedením Národního divadla v Brně, aby vytvořila spolu se sólistkou baletu a choreografkou Hanou Litterovou hudebně taneční autorské představení pro balet. Představení „Balady“ bylo renomovanými kritiky vyhlášeno za baletní inscenaci roku v ČR, za hudbu byla nominována na cenu Alfréda Radoka 2006 a získala prestižní Cenu za autorské dílo v rámci Soutěžní přehlídky současné taneční tvorby 2008. V roce 2007 iniciovala vznik nového ansámblu „Zuzana Lapčíková Kvintet“. S tímto kvintetem natočila album Rozchody a návraty, za které získala prestižní Cenu Anděl 2011. Mezi poslední autorské počiny patří kompozice oratoria Orbis pictus na texty Jana Amose Komenského.

DADA KLEMENTOVÁ

Mezižánrový ateliér, autorská tvorba

V letech 1975 - 93 působila na brněnské Konzervatoři jako pedagog ansámblového zpěvu na hudebně-dramatickém oddělení, od roku 1991 je pedagogem JAMU: vícehlasý zpěv, herecko-vokální interpretace a korepetice v atelieru muzikálového herectví na Divadelní fakultě.
Členka kapely Quakvarteto, zaměřené na vlastní tvorbu a volnou improvizaci (CD "Quakvarteto – Průvany" r. 2001 a "Quakvarteto-Children's Songs by Chick Corea" r. 2003), spolupracuje s HADivadlem (písně Jiřího Bulise, CD "Hosté na zemi" r. 1998), vede kapely Dadatrio a CKK Band, zaměřené na původní tvorbu, písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra a vánoční koledy (CD "Pokoj, zdraví, požehnání" r. 1994), produkuje vlastní tématické klubové pořady zaměřené převážně na českou tvorbu, moderní šanson, písně Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra a dalších.


Autorská tvorba:
písně: šansony, zhudebněné básně J. Skácela. M. Rúfuse, M. Cvetajevové, F. Halase a dalších komorní skladby, hudba ke krátkým filmům, scénická hudba a muzikály: "Hamlet" se zhudebněnými Sonety W. Shakespeara (abs. představení JAMU, CD "Hamlet - Sonety – Vyznání" r. 2000), Patrick Marber "Na dotek" (Malá scéna Mahenovy činohry 2002), "Vznešené vášně" (libreto P. Hoggard, texty písní L. Chytilová, abs. představení JAMU, CD "Vznešené vášně – Jindřich VIII a jeho šest žen" r. 2005), Večer tříkrálový (abs. představení JAMU, CD "Sonety-Večer tříkrálový - Inspirace" r. 2009).


Vícehlasý zpěv:
Snaží se probouzet v lidech radost ze společného zpívání, nacházení vzájemného cítění rytmu, výrazu, vyjádření a předávání pocitů, hledání vlastní originality. Je to hra s hudbou, která, jak doufá, nemá hranice...

SKIP WILKINS

Jazzový ateliér, autorská tvorba

Narodil se a vyrůstal v hudební rodině v Massachusetts. Průběh jeho uměleckého dozrávání ovlivnila řada šťastných setkání s významnými osobnostmi - při pobytu v Bostonu byli mezi jeho partnery např. bubeníci Joe Hunt a Bob Moses nebo saxofonisté Jimmy Mosher a John LaPorta, v Denveru se mezi jeho spoluhráče zařadili saxofonista Plas Johnson, zpěváci Mark Murphy a Darmon Meader, trumpetista Conte Candoli, basista Milt Hinton nebo bubeník Peter Erskine. V roce 1995 se Skip Wilkins přestěhoval do Pensylvanie, kde jeho kariéra pokračovala ve skupině Wilkins & Allen Quartet. S tímto souborem pohostinsky vystoupili mj. saxofonisté David Liebman, Stanley Turrentine, Bobby Watson, trumpetista Clark Terry nebo trombonista Al Grey.


Na domácí scéně Skip Wilkins samozřejmě vystupuje s muzikantskými legendami Filadelfie, jako jsou např. Mickey Roker, Larry McKenna a John Swana. V roce 2005 založil nový Skip Wilkins Quintet, se kterým na dvě alba nahrál svých 18 původních kompozic.


Vedle svých koncertních a kompozičních aktivit se Skip Wilkins už přes dvacet let věnuje pedagogické činnosti. Poté, co ukončil studium kompozice a aranžování na Berklee College of Music, se stal členem pedagogického sboru této jazzové školy v Bostonu. Od roku 1987 do 1995 působil na University of Northern Colorado ve městě Greeley a poté, co se odstěhoval na východní pobřeží, vyučoval na Muhlenberg College ve městě Allentown, na Moravian College ve městě Bethlehem a v současné době přednáší hudební teorii a jazzovou historii na Lafayette College ve městě Easton.


Během svého působení v Coloradu začal Skip Wilkins psát aranžmá, která využívají vokální jazzové ansámbly po celých Spojených Státech.

EMILY WILKINS

Dirigentka

Emily Wilkins je dirigentkou pěveckého sboru na Střední škole v Readingu, , Pennsylvania, USA. Řídí jak sbor koncertní tak tzv. výběrový sbor. Kromě tohoto je druhým sbormistrem na Lafayette College v Eastonu, Pennsylvania, který v současné době vede za prvního sbormistra. Vystudovala s červeným diplomem na Ithaca College in Ithaca ve státě New York obory Hudební výchovu a zpěv.
 

Mimo pedagogickou činnost se věnuje i sólovému zpěvu a je členkou slavného Bachova betlémského sboru. Jako jazzová zpěvačka vystupovala se svým otcem a bratrem Danielem na mnoha místech v Pennsylvánii. S Bachovým betlémským sborem absolvovala mnoho koncertů, mimo jiné i významný koncert v New York City “Remember to Love” připomínající 10. výročí 11. září 2001 a každoroční Bachův betlémský festival.


Emily se svým otcem hudebně spolupracuje více než 15 let.

PAVEL KOŇÁREK

Klasika, lidové písně

 

Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oboru dirigování sboru a v oboru dirigování orchestru. Pracuje jako sbormistr Janáčkovy opery Národního divadla v Brně, kde nastudoval např. Donizettiho L´elisir d´amore, operu Andrèa Chenier U. Giordana, Die Tote Stadt E. W. Korngolda, Verdiho opery Un ballo in maschera, Simone Boccanegra, Rigoletto, Rossiniho Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, Příhody lišky Bystroušky L. Janáčka, Mozartovo Requiem a další. Podílel se na přípravě desítek dalších inscenací a v letech 2004 a 2006 se se souborem Janáčkovy opery zúčastnil turné po Japonsku.
 

Od roku 1995 je uměleckým vedoucím a sbormistrem Akademického sboru Žerotín. Pod jeho vedením sbor absolvoval více jak sto koncertů doma i v zahraničí, získal zlatou a stříbrnou medaili na mezinárodních sborových soutěžích (1999 Olomouc, 2002 Preveza), vydal své první profilové CD a byl přizván ke spolupráci na natáčení pro SW Rundfung Baden - Baden, pro firmu Vienna Modern Masters i pro Český rozhlas.
 

Od roku 1999 pracuje AS Žerotín při Moravské filharmonii Olomouc, na jejíchž abonentních i mimořádných koncertech pravidelně účinkuje při provádění vokálně – instrumentálních děl (např. Mozart: Requiem, Salieri: Requiem, Rossini: Stabat Mater, Britten: St. Nicolas, Gershwin: Porgy and Bess, Orff: Carmina Burana, Dvořák: Te Deum, Stabat Mater, Stravinskij: Žalmová symfonie, Poulenc: Gloria, Beethoven: Missa in C ad.). Významnou část repertoáru AS Žerotín tvoří díla českých autorů 20. století, jako jsou B. Martinů, J. Novák, A. Tučapský nebo P. Eben. Od roku 2004 se činnost sboru rozšířila i o spoluúčinkování v operních inscenacích Moravského divadla Olomouc.


V letech 1989–2005 byl členem a asistentem dirigenta Brněnského akademického sboru a od roku 2001 externě vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci předmět Řízení pěveckého sboru.

TOMÁŠ TRAPL

Interpretační seminář sólového zpěvu

 

Vystudoval operní zpěv (Konzervatoř v Praze, HAMU). Svou uměleckou dráhu začal roku 1986 s jazzovým vokálním souborem Dobrý večer Quintet, s art-rockovou kapelou Beatover a se "šramlem" Pražský pouťový orchestr. Deset let účinkoval v divadle SEMAFOR v muzikálech Jiřího Suchého např. Výhybka, Kytice, Nižnij Novgorod aj. Od roku 1992 vystupuje v pražských muzikálech Les Misérables (Enjolras), Pěna dní (Chick), Klaun (Junior), Jesus Christ Superstar (Jidáš), Benzín a mejkap (Jim), Dracula (Kněz nebo Šašek-sluha-profesor), Hamlet (hrobník), Krysař (Osud), Kleopatra (Ptolemaios nebo Octavian), Galileo (otec Inchofer), Tři mušketýři (kardinál Richelieu), Tajemství (Martin), Miss Saigon (John), Angelika (Desgrez), Golem (Mordechaj), Carmen (Zuniga), Mona Lisa (Soderini), Tajemství Zlatého Draka (Merkurius), Baron Prášil (Wilcox), Je třeba zabít Davida (Mistr/Satan/Terorista/Ceasar).
Daboval mnoho postav ve většině kreslených seriálů Walta Disneyho: Lví král I., II. III. (Timon), Pocahontas, Alenka v říši divů, Zvoník u Matky Boží I., II. (Quasimodo), Goofy na výletě (Goofy), Labutí princezna (princ), Princ egyptský (Mojžíš), Medvídek Pú (Tygr), Popelka, Timon & Pumba, Příšerky s.r.o. (Mike Wasowski) aj. V letech 2007-2009 hostoval v Národním divadle v jazzové opeře Dobře placená procházka (Suchý/Šlitr), kterou režíroval Miloš Forman.

 

V současné době působí jako pedagog na hereckém oddělení Konzervatoře v Praze, kde učí interpretaci a kde též vyprodukoval absolventská představení Dobře placená procházka, Kancelář, Výprodej, Kytice, na kterých se i autorsky podílel. Hudebně se též podílel na dalších představeních (Muž sedmi sester, Léto a dým, Oidipus Rex,..).
V letech 1996 - 2006 byl frontmanem rockové skupiny DOLMEN. V roce 2009 se zúčastnil televizní soutěže DUETY, KDYŽ HVĚZDY ZPÍVAJÍ, kde v tandemu s herečkou Janou Bouškovou vybojovali bronzovou pozici. 

KATARÍNA MAŠLEJOVÁ

Mezižánrový ateliér

 

Vystudovala v letech 1996 - 2002 obor hra na klavír na konzervatoři v Košicích. Od roku 2003 je posluchačkou JAMU v Brně, kde v roce 2009 pod vedením doc. J. Pančíka absolvovala magisterské studium v oboru dirigování sboru a pokračuje zde ve studiu doktorském. Absolvovala stáže u prof. R. Zimaka na AMFC ve Varšavě a u prof. B. Juhaňákové na VŠMU v Bratislavě.
Od roku 2005 působí jako asistentka dirigenta J. Kyzlinka v Brněnském akademickém sboru a od února roku 2008 je uměleckou vedoucí DPS PRIMAVERA. Sbory pod jejím vedením dosahují vysoké kvality a získávají významná uznání a ocenění doma i v zahraničí (např. Polsko, Lucembursko, Slovensko, Itálie, Slovinsko, atd.). Je členkou Odborné rady pro dětské sbory v ARTAMA Praha.

MARTIN MIKEŠ

Jazzový ateliér

 

Působí jako vedoucí vokální skupiny Voxtet, člen pěveckého sdružení Campanula Jihlava a kapely LASO. Autor znělky pro Rádio Vysočina (1996) a úprav skladeb pro Voxtet, PS Campanula Jihlava, Zatrestband, Brass Kvintet, Orion a další.
Spolupracoval například s Jiřím Stivínem, Vincentem Kummerem nebo Michalem Pavlíčkem. Účastnil se celé řady workshopů a projektů s předními světovými sbormistry či hudebníky (Bobby McFerrin, Steve Zegree, Tonu Kaljuste, Fred Sjöberg, Robert Sund, Nobuaki Tanaka, Maria Guinand, Johannes Prinz, Florian Heyerick, Peter Dijkstra). Byl mnohokrát členem Světového sboru mládeže World Youth Choir, World Chamber Choir (2007 Belgie), WYC Anniversary Ensemble (2009 Švédsko), s nimiž vystupoval v mnoha zemích světa, např. Francii, Německu, Itálii, Japonsku, Slovinsku ad.

S výše uvedenými tělesy doposud natočil cca 10 hudebních alb a zpíval / hrál na řádově 800 koncertech v téměř 20 zemích v Evropě i mimo ni.
Milovník a hráč Snookeru, kolečkový bruslař, milovník belgických pralinek, francouzských sýrů, italské zmrzliny a irských / skotských nápojů.

bottom of page