PŘIHLÁŠKA NA 13. LETNÍ SBOROVOU DÍLNU

Milí příznivci LSD,
 

těší nás váš pozitivní přístup a důvěra, kterou cítíme z vašich zpráv.
Vir nám nepřeje a díky situaci budou zahraniční lektoři sedět doma a pouze nám na dálku mávat.
Podle vládního nařízení lze pořádat akce do 50 účastníků s platností od 8. červena,
když vše půjde dobře.
Naše akce, která čítá stovky účastníků a návštěvníků, je tedy nerealizovatelná.

 

13. letní pěvecká dílna se v letošním roce konat nebude. 

 

Nicméně nezoufejte, ihned jak se situace vyvine příznivěji, uspořádáme pro vás pěvecké workshopy,
jako například ten, který jsme za velkého nadšení pořádali se Skipem Wilkinsem v únoru letošního roku.

Můžete se tak těšit na 14. ročník LSD v roce 2021. Kontinuita festivalu nebude přetrhána.
Vyhneme se tak elegantně pověrčivému číslu třináct.

Moc se na vás těšíme a doufáme, že se sláva LSD bude šířit navzdory větru, vichrům i virům.

Zpěvem proti trudomyslnosti zvítězíme!!!

Pavlišová Barbora

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE

Platební podmínky

Účastnický poplatek je nutné zaplatit do 14 dnů od zaslání přihlášky na LSD. Ubytování se hradí na místě při registraci (kromě Penzionu pro Sýpkou – platba přímo v penzionu)

Jako variabilní symbol uveďte datum svého narození (DDMMRRRR tak, jak uvádíte v přihlášce), jinak nebude platba dohledatelná.

 

Dokladem vašeho přijetí na LSD je výpis z přihlášky. Najdete jej ve svém e-mailu. Prohledejte i spam. Vyplňte správě svůj email do přihlášky, jinak výpis neobdržíte.

Ceny za workshop

 

Acapella : 3 800 Kč

Sólový zpěv : 3 800 Kč

Ateliér Lukáše Prchala : 2 600 Kč

Ateliér Jana Mikuška : 2 600 Kč

Ateliér Ivy Bittové : 4 800 Kč

Kde probíhá výuka

Výuka bude probíhat na zámku, případně v dalších prostorách v Lomnici.

Ubytování

Veškeré ubytovací kapacity (penzion, priváty a internát) jsou v Lomnici a okolí rezervovány organizací LSD a nelze je objednat individuálně. (netýká se Zámeckého penzionu)

 

Ubytováváme na základě vašich požadavků uvedených v přihlášce, ale pouze do vyčerpání kapacit. V případě, že vámi objednané místo bude již naplněné, budeme vás kontaktovat a nabídneme případně i jiné ubytování v Tišnově a okolí.

 

Do přihlášky lze uvést své požadavky na ubytování (spolubydlící), ale není v našich možnostech je vždy splnit. Zvláště v případě pozdějšího přihlášení na LSD se stává, že místa již nejsou k dispozici.

Vzhledem k malé kapacitě lůžek v místě, nelze rezervovat celé pokoje. Do vašich pokojů budou, v případě volných lůžek, ubytovávaní i jiní zájemci.

Ceny privátů jsou závislé na standardu ubytování. Některé mají společné sociální zařízení s majiteli. Ceny se pohybují od 250 do 350 Kč/noc.

Ubytování v internátu Fortika je možné pouze na celou dobu dílny. Nelze ji zkrátit, protože pronajímatel tuto možnost nenabízí.

Orlovna nabízí ubytování na vlastních karimatkách.

Stravování

Obědy i večeře pro účastníky LSD budou zajištěny přímo na zámku, aby vaše účast na LSD byla co nejpohodlnější. Vše bude zajišťovat příjemná rodinná firma, která se na LSD pečlivě připravuje. Výběr jídel bude v přihlášce. Platba proběhne při registraci.

Snídani v rámci ubytování nabízí pouze Penzion pod sýpkou (v ceně ubytování).

Během přestávek bude přímo na zámku možnost malého občerstvení.

Ve volné chvíli se můžete také projít na náměstí do útulné cukrárny.

 

Nedělní večeři bude možno zakoupit přímo na náměstí v rámci závěrečného festivalového koncertu.

V pondělí se bude konat závěrečný oběd kolem 11.00.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky na 13. letní sborovou dílnu 2020 budou k dispozici na tomto místě
v průběhu měsíce března. 

Přihláška není kompatibilní s mobilními aplikacemi chytrých telefonů.

K vyplnění použijte stolní počítač nebo notebook.

Zpracováváme pouze první zaslanou přihlášku. Systém další nepřijímá.
V případě změn nás kontaktujte telefonicky či emailem. 

Vyplňte správně svůj e-mail v přihlášce. Pokud bude chybný,
nedojde vám zpětně výpis a ani žádné další informace.

Odesláním přihlášky uděluji organizátorovi akce dobrovolně svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rámci potřeb organizace. Souhlasím s tím, že poskytnuté osobní údaje budou vedeny v našem interním archivu a použity výhradně pro účely LSD. Rozsah poskytnutých osobních údajů se shoduje s údaji uvedenými v přihlášce. Účastník uděluje tímto souhlas k pořizování jakýchkoli fotografií, a to v jakékoli formě, v rámci akce a jejich následnému použití. Účastník má právo od správce přístupu ke svým osobním údajům požadovat opravu, omezení či výmaz. Veškerá tato práva lze uplatnit u správce na letnisborovadilna@gmail.com

Stornopodmínky:

• do 30 dní před začátek LSD návrat plné částky

• do 15 dní 50% z celkové částky

• od 14. dne 100% z celkové částky

Tel.:

+420 724 775 396

Pořadatel: 

Lomnický Sbor Disharmonických amatérů, z.s.
Palackého náměstí 330, 679 23 Lomnice