MEZINÁRODNÍ
PĚVECKÝ WORKSHOP

1. – 6. 7. 2020

13. LETNÍ SBOROVÁ DÍLNA

Milí příznivci LSD,
 

těší nás váš pozitivní přístup a důvěra, kterou cítíme z vašich zpráv. Vir nám nepřeje a díky situaci budou zahraniční lektoři sedět doma a pouze nám na dálku mávat. Podle vládního nařízení lze pořádat akce do 50 účastníků s platností od 8. červena, když vše půjde dobře. Naše akce, která čítá stovky účastníků a návštěvníků, je tedy nerealizovatelná.


13. letní pěvecká dílna se v letošním roce konat nebude. Nicméně nezoufejte, ihned jak se situace vyvine příznivěji, uspořádáme pro vás pěvecké workshopy, jako například ten, který jsme za velkého nadšení pořádali se Skipem Wilkinsem v únoru letošního roku.
 

Můžete se tak těšit na 14. ročník LSD v roce 2021. Kontinuita festivalu nebude přetrhána. Vyhneme se tak elegantně pověrčivému číslu třináct.
 

Moc se na vás těšíme a doufáme, že se sláva LSD bude šířit navzdory větru, vichrům i virům.

Zpěvem proti trudomyslnosti zvítězíme!!!
 

Pavlišová Barbora

Vše, co jste se chtěli dozvědět o Letní sborové dílně a báli jste se zeptat. 

Letos je opět z čeho vybírat! Podrobnosti o ateliérech, do kterých se můžete přihlásit, najdete tady a nikde jinde... 

Podrobnosti o festivalu, který doprovází Letní sborovou dílnu. Podrobný program a seznam účinkujících.

Mezinárodní pěvecký workshop pro sbory, menší pěvecká uskupení, sólové zpěváky, sbormistry a jednotlivce, jehož součástí je plno koncertů a společenských akcí.

V roce 2020 pro vás připravujeme 3 sborové ateliéry, sólový seminář a opět i seminář Acapella.

Dílna probíhá v malebném historickém městečku Lomnice, které oplývá specifickou atmosférou. Akce se konají na zámku, v kostele, v místní synagoze a na otevřených prostranstvích obou historických náměstí.

Tel.:

+420 724 775 396

Pořadatel: 

Lomnický Sbor Disharmonických amatérů, z.s.
Palackého náměstí 330, 679 23 Lomnice

Mikrofon

Detail mikrofonu